Self-publishing
Normy jakościowe

Niniejszy dokument określa ogólne standardy jakości wyrobu produkowanego w Drukarnia Sowa Sp. z o.o., jak również kryteria akceptacji produktu gotowego.

KOLORYSTYKA
Podstawową wytyczną kolorystyczną dla wydruków cyfrowych są normy ISO, dodatkowymi wytycznymi kolorystycznymi mogą być dostarczone przez klienta proof cyfrowy lub inny wzorzec kolorystyczny.
Wzorcem kolorystycznym w przypadku dodruku jest pierwodruk lub również wykonany egzemplarz próbny zaakceptowany przez Klienta. Warunkiem powyższego jest niezmieniony plik produkcyjny.

Ocena zgodności kolorystyki dokonywana jest wzrokowo jak również na podstawie wykonanych pomiarów barwy za pomocą densytometru.
Akceptowalne - kolorystyka nieznacznie odbiega od wzorca.
Nieakceptowalne - kolorystyka znacznie odbiega od wzorca.

Uszlachetnianie produktu może mieć wpływ na barwę - drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmianę barwy powstałą w wyniku uszlachetniania (np: laminowanie, lakierowanie) poza maszyną drukującą.

DRUK
Technologia druku cyfrowego zapewnia najwyższą jakość, ale mimo to istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych defektów. W druku ink-jet’owym mogą pojawić się niewielkie niedoskonałości w postaci:

- kresek/linii wynikające z automatycznej kompensacji spowodowanej tymczasową niedrożnością głowicy drukującej. Efekt może być dostrzegalny na ciemnych polach zadrukowanych o dużym nasyceniu, szczególnie w    zdjęciach dużego formatu i pełnych kryciach zwanych aplami,
- niewielkich defektów w postaci białych kresek zwanych "missing nozzles" spowodowanych niedrożnością głowicy.

W druk elektrofotograficznym (tonerowym) mogą pojawić się niedoskonałości typu:

- wybłyszczenie w miejscu zadruku,
- różne zaczernienie grafik w zależności od rodzaju maszyny
- możliwe niedoskonałości w równomiernym kryciu oraz delikatne przebarwienia na  powierzchniach o stałym pokryciu.

Odchylenia pasowania kolorów kolejno po sobie drukowanych, mierzonych na środku arkusza:
Akceptowalne do 0,4 mm
Nieakceptowalne większe niż 0,4 mm

Przesunięcie obrazu druku na stronie:
Akceptowalne do 1,0 mm
Nieakceptowalne większe niż 1,0 mm.

PASOWANIE RYSUNKU I WARSTWY LAKIERU WYBIÓRCZEGO
Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się tę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane większe niż 3 mm2 (wewnątrz powierzchni lakierowania).
Przesunięcia warstwy lakierowania w stosunku do obrazu lakierowanego:
Akceptowalne do 1,00 mm
Nieakceptowalne większe od 1,00 mm.

Lakierowania nie powinno wykonywać się w miejscach zagięć, bigów oraz rówków w twardej oprawie. Umiejscowienie w projekcie lakieru w tym miejscu może powodować jego odpryskiwanie, pękanie, odchodzenie. Drukarnia Sowa nie ponosi odpowiedzialności za w/w wady w żadnym zakresie niezależnie od wielkości ich występowania.

LAMINOWANIE TERMOFOLIĄ
Za prawidłowy proces laminowania uznaje się ten, który nie posiada na powierzchni laminowanej żadnych odparzeń i skaz. Wielkość odparzeń lub skaz:
Akceptowalna: łączna powierzchnia do 2,0 mm2 lub łączna długość do 5 mm
Nieakceptowalne większe niż 2,0 mm2 lub długość większa niż 5 mm

Laminowanie termofolią może powodować rozciągnięcie obrazu:
Akceptowalne do 1,0 mm/500 mm
Nieakceptowalne większe niż 1,0 mm/500 mm.

ZŁAM
Odchylenie złamu od linii złamu:
Akceptowalne do 1 mm
Nieakceptowalne większe niż 1 mm
    
FORMAT
Format zeszytu/bloku książki rozumiany jest jako fizyczny wymiar produktu podany w Zamówieniu. Odchylenia formatu wynikają z naturalnej zmienności procesu i powinny mieścić się w dopuszczalnym zakresie tolerancji:
Akceptowalne odchylenie od formatu założonego do 1 mm
Nieakceptowalne odchylenie od formatu założonego większe niż 1 mm.

RÓWNOLEGŁOŚĆ CIĘCIA (przy oprawie zeszytowej)
Dopuszczalne odchylenie równoległości dwóch brzegów oprawy mierzonych po zgięciu zeszytu na pół:
Akceptowalne do 0,5 mm/150mm cięcia
Nieakceptowalne większe niż 0,5 mm/150 mm cięcia.

KROJENIE ARKUSZA NA POJEDYNCZE UŻYTKI (PRODUKT KOŃCOWY)
Dopuszczalne odchylenia przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki:
Akceptowalne do 1 mm.
Nieakceptowalne większe niż 1 mm.

FALCOWANIE/PERFORACJA/BIGOWANIE
Falcowanie - odchylenie złamu/perforacji/bigowania od nominalnej linii jego usytuowania (na każdym złamie):
Akceptowalne do 1 mm
Nieakceptowalne większe niż 1 mm

Uwaga!
Na końcowe odchylenia wykonanych złamów, perforacji i bigowania wpływają również dopuszczalne odchylenia powstałe podczas wykonywania poprzedzających procesów technologicznych tj. druku i krojenia arkuszy.

GRZBIETY KSIĄŻEK
Za prawidłowo wykonany grzbiet książki uznaje się grzbiet, który ma wymiar zgodny z parametrami określonymi w pliku okładki. Odchylenia:
Akceptowalne do 1 mm
Nieakceptowalne większe niż 1 mm.

Położenie obrazu na grzbiecie w stosunku do osi grzbietu:
Akceptowalne przesunięcie do 1,0 mm w poziomie i/lub 2,0 mm w pionie.
Nieakceptowalne przesunięcie większe niż 1,0 mm w poziomie lub 2,0 mm w pionie.

W przypadku grzbietów odciętych lub grafik i tekstów na grzbiecie może nastąpić przesunięcie względem osi grzbietu oraz przekos:
Akceptowalne przesunięcie do 0,5 mm lub/oraz przekos do 0,1 mm/100 mm
Nieakceptowalne przesunięcie większe niż 0,5 mm lub/oraz przekos > 0,1 mm/100 mm.

JAKOŚĆ OPRAWY SZYTEJ (ZESZYTOWEJ)
Za prawidłową uznaje się oprawę zeszytową, w której zszywki nie powinny przesuwać się ani w pionie ani też w poziomie.
Akceptowalne - przesunięcie w poziomie do 0,75 mm, przesunięcie w pionie do 3,0 mm
Nieakceptowalne - przesunięcie w poziomie większe niż 0,75 mm, przesunięcie w pionie większe niż 3,0 mm

Dodatkowe niezgodności szycia:
Zbyt mocny zacisk zszywek - przecina papier.
Zbyt luźny zacisk zszywek- strony wypadają.

JAKOŚĆ OPRAWY KLEJONEJ
Klejona książka powinna posiadać prawidłowo wykonane klejenie grzbietowe i boczne.
Wytrzymałość oprawy klejonej sprawdzamy w następujący sposób:

Potrząsanie powtarzamy dla kilku losowo wybranych stron, pomijając strony początkowe i końcowe (ze względu na klejenie boczne).

Stosując oprawę klejoną należy pamiętać, że w przypadku klejenia papierów trudno wsiąkliwych (MWC, LWC), może dochodzić do zjawiska penetracji kleju do wnętrza bloku. Zjawiska penetracji kleju nie da się zupełnie wyeliminować bez wpływu na wytrzymałość klejenia w grzbiecie.

Na wytrzymałość oprawy ma również wpływ układ włókien. W przypadku nieprawidłowego układu włókien w papierze w składkach wewnętrznych może dochodzić do falowania w grzbiecie w miejscu klejenia, co w efekcie może utrudniać otwieranie. Nieprawidłowy układ włókien w składkach wewnętrznych do oprawy (włókna prostopadle do grzbietu) jest często podyktowany formatem pracy, ekonomicznym układem stron/użytków na arkuszu drukowym oraz jakością druku. Drukarnia Sowa nie ponosi za to odpowiedzialności.

JAKOŚĆ OPRAWY SZYTEJ NIĆMI
Standardowo linia szycia nici powinna być umieszczona równomiernie na całej wysokości grzbietu książki, a krańce ściegu powinny kończyć się nie bliżej niż 10 mm od przewidywanej linii krojenia. Ilość zastosowanych ściegów zależna jest od wysokości książki.

Nieakceptowane niezgodności szycia to:
- zbyt mocny naciąg nitek – grzbiet „zaokrągla się” do wewnątrz,
- zbyt luźny naciąg nitek – składki przesuwają się względem siebie,
- zbyt duże otwory na nitki – przenikanie kleju grzbietowego do wewnątrz wkładu.

Wytrzymałość szycia nićmi uznaje się za dobrą gdy ciężar wkładu jest utrzymany przez jedną z wewnętrznych składek przy dodatkowym potrząsaniu z umiarkowaną siłą.

JAKOŚĆ OPRAWY TWARDEJ
Książka w oprawie twardej składa się z bloku książkowego, który podlega takim samym normom jak książka w oprawie klejonej i szytej nićmi oraz okładki twardej (okładzin tekturowych oklejonych okleiną), której parametry jakościowe reguluje poniższe zestawienie:
Akceptowalne:
- odchylenie formatu okładki <= 1 mm
- odchylenie położenia bloku w okładce <= 1 mm
- odchylenie grubości tektury <= 5 %
- odchylenie wielkości kancika <= 1 mm
Nieakceptowalne:
- odchylenie formatu okładki > 1 mm
- odchylenie położenia bloku w okładce > 1 mm
- odchylenie grubości tektury > 5 %
- odchylenie wielkości kancika > 1 mm
    
W przypadku tłoczeń barwnych wykonywanych na materiałach strukturalnych dopuszczalne są miejscowe niedobarwienia powierzchni barwionej (w zależności od użytego materiału pokryciowego). Porowatość okładki uzależniona jest od jakości i stopnia wygładzenia powierzchni gładzonej tektury.

POŁOŻENIE OCZEK/DZIUREK
Oczka/dziurki nie powinny przesuwać się ani w pionie ani w poziomie. Najbardziej krytyczna dla położenia oczek/dziurek jest ich funkcjonalność polegająca na możliwości wpięcia w segregator:
Akceptowalne przesunięcie do 1 mm
Nieakceptowalne przesunięcie większe niż 1 mm.

NIEZGODNOŚCI OBRAZU I NIEZGODNOŚCI MECHANICZNE
Produkt posiadający niezgodności obrazu oraz niezgodności mechaniczne nie ograniczający funkcjonalności uznawany jest za zgodny. Obecność i ilość niezgodności obrazu i niezgodności mechanicznych stwierdzana jest wizualnie.

PAKOWANIE
Standardy pakowania książek w oprawie miękkiej:
Odbiór osobisty lub dostawa transportem drukarni – produkty pakowane w paczki papierem lub folią termokurczliwą.
Wysyłka paletowa – paczki jak w pkt. 1 układane na palecie, zabezpieczone narożnikami, owinięte folią stretch.
Wysyłka paczkowa    - produkty wysyłane na terenie kraju pakowane w papier i karton trójwarstwowy, wysyłki zagraniczne pakowanie w papier i karton pięciowarstwowy.

Książki w oprawie twardej do wysyłki paczkowej pakowane są jak paczkowa wysyłka zagraniczna.

Dodatkowe wytyczne sposobu pakowania mogą być zawarte w zamówieniu Klienta.

FOLIOWANIE POJEDYŃCZE W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ
Wytrzymałość zgrzewu weryfikowana jest w sposób manualny. Wytrzymałość  zgrzewu uznaje się za poprawną jeśli oba zgrzane brzegi są w stanie utrzymać  ciężar całego pakietu również przy potrząśnięciu z umiarkowaną siłą. 
Dodatkowe nie akceptowalne niezgodności foliowania: 
- uszkodzenia mechaniczne egzemplarza 
- mocne nadtargania folii 
- liczne przerwy w folii 
- brak ciągłości zgrzewu na odcinku większym niż 1 cm (dziura w zgrzewie)

KRYTERIA AKCEPTACJI DOSTAWY
Dostawę uważa się za zgodną ze zleceniem jeżeli przynajmniej 98% produktu posiada parametry jakościowe mieszczące się w zakresie tolerancji dopuszczalnym przez niniejszą specyfikację.
W przypadku powstania braku do nakładu lub wykrycia egzemplarzy wadliwych przez Klienta w ilości nie większej niż 2% wartość wadliwych/brakujących egzemplarzy zostanie odliczona od faktury. W przypadku wad lub braku ponad 2% ilość ta zostanie dodrukowana i dostarczona lub odjęta od faktury. W przypadku braku do nakładu wykrytego w drukarni nie przekraczającego 2% brak ten zostanie zgłoszony Klientowi przed wysyłką, faktura zostanie zmniejszona o powstały brak.
Ewentualne uwagi i zastrzeżenia o ile nie obowiązuje inna pisemna umowa powinny zostać złożone w ciągu 7 dni (ilość, uszkodzenia) lub 30 dni (wady jakościowe) od daty dostarczenia.

Drukujesz nakłady 1000 i większe? Sprawdź POD+