Jeżeli dziś drukujesz nakłady 1000 i większe, ten system jest idealny właśnie dla Ciebie. Zlecasz nam do druku książki w nakładzie 1 000 – 10 000 egz. Otrzymujesz najniższe ceny, a my dostarczamy nakład w oczekiwanych przez Ciebie partiach nie mniejszych niż 250 egz.

Książki wysyłamy do Wydawnictwa lub Twojego magazynu, możemy też zająć się dystrybucją lub wysłać je na wskazane adresy dystrybutorów, hurtowników, księgarń wg rozdzielników. I teraz najważniejsze - za książki wystawimy fakturę tylko za wyprodukowaną część nakładu! Dodatkowo w naszym magazynie posiadamy zapas 25 egzemplarzy książek, które będziemy mogli dostarczyć w ciągu 24 godzin w dowolnie wskazane miejsce!

Od dziś nie musisz myśleć o zlecaniu dodruków, dystrybucji, magazynie. Zrobimy to wszystko dla Ciebie.

Powered by MasterApps